แทงบอล
STAR TREK 6 : THE UNDISCOVERED COUNTRY / สตาร์ เทรค 6 : ศึกรบสยบอวกาศ อวสานสตาร์เทร็ค (1991)

STAR TREK 6 : THE UNDISCOVERED COUNTRY / สตาร์ เทรค 6 : ศึกรบสยบอวกาศ อวสานสตาร์เทร็ค (1991)

IMDb: 9.2/10
View: 118
Sound: บรรยายไทย

เรื่องย่อ

STAR TREK 6 : THE UNDISCOVERED COUNTRY / สตาร์ เทรค 6 : ศึกรบสยบอวกาศ อวสานสตาร์เทร็ค (1991)

STAR TREK 6 เรื่องราวในภาคนี้เปิดฉากด้วยการระเบิดครั้งใหญ่ของดาวแพร็กซิส ดวงจันทร์อันเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของชาวคลิงออน แล้วก็พอดีที่ซูลูซึ่งตอนนี้เป็นกัปตันยานยูเอสเอส เอ็กเซลซิเออร์ได้ผ่านไปประสบเหตุพอดี ซูลูจึงรีบติดต่อไปยังดาวคลิงออนเพื่อเสนอความช่ีวยเหลือ แต่ทางคลิงออนกลับปฏิเสธและย้ำไม่ให้ชาวสหพันธ์เข้าไปยุ่งแทรกแซง

ตัวอย่างหนัง